Emiel Brouwer

Dr. E. Brouwer
Senior onderzoeker

Studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na zijn doctoraalexamen in 1992 verrichtte hij, binnen de Afdeling Ecologie, toegepast wetenschappelijk onderzoek naar het herstel van zwak gebufferde wateren. Daarna werkte hij als consultant voor IPTS B.V. waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en bouw van het kennissysteem EKS voor agrarisch natuurbeheer in veenweidegebieden, dat in opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten werd gebouwd. Hij promoveerde in 2001 op herstelmaatregelen voor zwak gebufferde vennen. Vanaf 2002 is hij als senior onderzoeker werkzaam bij B-WARE. Hij is in het bijzonder verantwoordelijk voor het (toegepast) ecologisch onderzoek en taxonomische adviezen.

Telefoonnummer: 
024 - 21 22 205

Bijgedragen aan de volgende publicaties

2017

2016

2015

2014

2013

2011

Pagina's