Gijs van Dijk

G. van Dijk MSc.
Medior onderzoeker

Studeerde milieukunde aan het Van Hall Larenstein Instituut te Leeuwarden. Hierna heeft hij biologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de richtingen van milieubiologie en systeemecologie. Sinds 2010 werkt hij bij Onderzoekcentrum B-WARE aan verscheidene grotere onderzoeken en kleinere projecten. Daarnaast werkt hij aan uiteenlopende projecten op het gebied van de effecten van (water)bodem- en waterchemie op natuurherstel en vegetatieontwikkeling. Hij is tevens als promovendus verbonden aan vakgroep van Aquatische ecologie en milieubiologie van de Radboud Universiteit. Zijn expertise betreft toegepast onderzoek in de biogeochemie, ecohydrologie en landschapsecologie van veengebieden. Momenteel werk hij naast enkele kleinere projecten aan enkele grootschalige vanuit OBN gefinancierde onderzoeksprojecten zoals OBN Laagveen verbrakking en Zeekleimeren, OBN verlanding, OBN Effecten van stikstof in veenmosrietlanden en trilvenen en aan het OBN project Effecten van bevloeiing in trilvenen.

Link naar profiel ResearchGate Gijs van Dijk.

Telefoonnummer: 
024 - 21 22 203

Bijgedragen aan de volgende publicaties

2018

2017

Peatlands affected by biogeochemical stressors
G. Van Dijk

PhD thesis, Radboud University Nijmegen (December 14, 2017)

Click here for pdf.

2016

2015

Pagina's