Adam Koks

Ing. A.H.W. Koks MSc.
Junior onderzoeker

Haalde in 2016 zijn bachelor Toegepaste Biologie aan de HAS hogeschool te 's-Hertogenbosch. Waarna hij in november 2019 een master biologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen heeft voltooid met onderzoek naar de effecten van hydrochemie op het functioneren van veenmos (Sphagnum). Daarnaast heeft hij werk verricht aan onderzoek op veenmosakkers en herstel van schraalgraslanden. Tijdens het afronden van zijn master is hij in oktober 2019 in dienst getreden als junior onderzoeker bij Onderzoekcentrum B-WARE.

Bijgedragen aan de volgende publicaties

2023

Restoring organic matter, carbon and nutrient accumulation in degraded peatlands: 10 years Sphagnum paludiculture
R.J.M. Temmink, R.J.E. Vroom, G. Van Dijk, S.A. Käärmelahti, A.H.W. Koks, H. Joosten, M. Krebs, G. Gaudig, K. Brust, L.P.M. Lamers, A.J.P. Smolders, C. Fritz

Biogeochemistry (2023) doi.org/10.1007/s10533-023-01065-4

Nutrient dynamics of 12 Sphagnum species during establishment on a rewetted bog
S.A. Käärmelahti, R.J.M. Temmink, G. Van Dijk, A. Prager, M. Kohl, G. Gaudig, A.H.W. Koks, W. Liu, R.J.E. Vroom, K. Gerwing, C.J.H. Peters, M. Krebs, C. Fritz

Plant Biology (2023) doi.org/10.1111/plb.13534

Grootschalige natuurontwikkeling in en rondom het Vlijmens Ven
A.H.W. Koks, M. Van Mullekom, G. Van Dijk, F. Mandigers, L.J.P.M. Smits, A.J.P. Smolders

Landschap (2023) 39(4): 220-231.

2022

2021

Visgraatplaggen als redmiddel voor trilvenen
G. Van Dijk, M. Van Schie, A. Koks, W. Van Steenis

De Levende Natuur (2021) 122: 94-95.

Trilveenherstel door terugkeer van inundatie met basenrijk oppervlaktewater
A. Koks, G. Van Dijk, C. Cusell, S. Kanters, A. Kooijman, A. Smolders, W. Molenaar, H. Hut

De Levende Natuur (2021) 122: 102-106.

2020