Emiel Brouwer

Dr. E. Brouwer
Senior onderzoeker

Studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na zijn doctoraalexamen in 1992 verrichtte hij, binnen de Afdeling Ecologie, toegepast wetenschappelijk onderzoek naar het herstel van zwak gebufferde wateren. Daarna werkte hij als consultant voor IPTS B.V. waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en bouw van het kennissysteem EKS voor agrarisch natuurbeheer in veenweidegebieden, dat in opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten werd gebouwd. Hij promoveerde in 2001 op herstelmaatregelen voor zwak gebufferde vennen. Vanaf 2002 is hij als senior onderzoeker werkzaam bij B-WARE. Hij is in het bijzonder verantwoordelijk voor het (toegepast) ecologisch onderzoek en taxonomische adviezen.

Telefoonnummer: 
024 - 21 22 205

Bijgedragen aan de volgende publicaties

2023

Basenrijkdom en beperkte fosfaatbeschikbaarheid cruciaal voor soortenrijke vochtige bossen
E. Brouwer, G.A. Van Duinen

De Levende Natuur (2023) 197: 17-19.

Strategie voor biodiverse bossen op landbouwgronden
L. Van den Berg, M. De Graaf, E. Brouwer, J. Bloem, L. Baeten

De Levende Natuur (2023) 124: 87-91.

2022

2019

Middellange termijn effecten van chopperen en drukbegrazing als alternatieven voor plaggen op natte heide
M. Wallis de Vries, R. Bobbink, E. Brouwer, R. Loeb, J. Vogels

De Levende Natuur (2019) 120: 172-178.

2018

Grond- en oppervlaktewater, pijlers onder de biodiversiteit van vennen
K. Hanhart, E. Brouwer

De Levende Natuur (2018) 119: 48-52.

Trends in de chemische samenstelling van het venwater van Midden-Brabant
H. Van Dam, E. Brouwer

De Levende Natuur (2018) 119: 53-55.

Veranderingen in plantengroei van vennen bij Oisterwijk en Boxtel
H. Van Dam, E. Brouwer, D. Tempelman

De Levende Natuur (2018) 119: 56-59.

De Centrale vennen: tussen hoge pieken en diepe dalen
E. Brouwer, H. Van Dam, K. Hanhart, B. Van Tooren

De Levende Natuur (2018) 119: 79-82.

Pagina's