Fons Smolders

Prof. dr. A.J.P. Smolders
Senior onderzoeker

Studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 1995 op biogeochemische processen die de achteruitgang van wortelende waterplantenvegetaties betreffen. Daarna verrichtte hij veel zuiver en toegepast wetenschappelijk onderzoek onder meer naar vervuiling door zware metalen in rivieren in Zuid-Amerika. Zijn publicatielijst is omvangrijk. Sinds 2002 is hij als senior onderzoeker met name verantwoordelijk voor het biogeochemisch onderzoek. Daarnaast begeleidt hij promovendi en verzorgt hij cursussen voor zowel de RU als externe opdrachtgevers. Per 1 juli 2015 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Toegepaste biogeochemie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Telefoonnummer: 
024 - 21 22 205

Bijgedragen aan de volgende publicaties

2023

Restoring organic matter, carbon and nutrient accumulation in degraded peatlands: 10 years Sphagnum paludiculture
R.J.M. Temmink, R.J.E. Vroom, G. Van Dijk, S.A. Käärmelahti, A.H.W. Koks, H. Joosten, M. Krebs, G. Gaudig, K. Brust, L.P.M. Lamers, A.J.P. Smolders, C. Fritz

Biogeochemistry (2023) doi.org/10.1007/s10533-023-01065-4

Factors influencing submerged macrophyte presence in fresh and brackish eutrophic waters and their impact on carbon emissions
T. Gremmen, G. Van Dijk, J. Postma, M. Colina, L.N. de Senerpont Domis, M. Velthuis, R. Van de Haterd, F. Kuipers, H. Van Rossum, A.J.P. Smolders, S. Kosten

Aquatic Botany (2023) Available online 17 March 2023, 103645

Grootschalige natuurontwikkeling in en rondom het Vlijmens Ven
A.H.W. Koks, M. Van Mullekom, G. Van Dijk, F. Mandigers, L.J.P.M. Smits, A.J.P. Smolders

Landschap (2023) 39(4): 220-231.

Salinisation effects on freshwater macrophyte growth and establishment in coastal eutrophic agricultural ditches
M. Velthuis, S. Teurlincx, G. Van Dijk, A.J.P. Smolders, L.N. de Senerpont Domis

Freshwater Biology (2023) doi.org/10.1111/fwb.14046

2022

Isoetid mediated radial oxygen loss prevents iron reduction and the related mobilisation of ammonium and methane: an experimental approach
J. van Doorn, E.C.H.E.T. Lucassen, S.F. Harpenslager, L. Santbergen, J.G.M. Roelofs, A.J.P. Smolders

Pagina's