Fons Smolders

Prof. dr. A.J.P. Smolders
Senior onderzoeker

Studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 1995 op biogeochemische processen die de achteruitgang van wortelende waterplantenvegetaties betreffen. Daarna verrichtte hij veel zuiver en toegepast wetenschappelijk onderzoek onder meer naar vervuiling door zware metalen in rivieren in Zuid-Amerika. Zijn publicatielijst is omvangrijk. Sinds 2002 is hij als senior onderzoeker met name verantwoordelijk voor het biogeochemisch onderzoek. Daarnaast begeleidt hij promovendi en verzorgt hij cursussen voor zowel de RU als externe opdrachtgevers. Per 1 juli 2015 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Toegepaste biogeochemie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Telefoonnummer: 
024 - 21 22 205

Bijgedragen aan de volgende publicaties

2021

Chemische condities in trilveen en effecten van stikstofdepositie
G. Van Dijk, J. Van Diggelen, C. Cusell, J. Van Belle, A. Kooijman, T. Van den broek, R. Bobbink, I. Mettrop, L. Lamers, A. Smolders

De Levende Natuur (2021) 122: 84-87.

Teloorgang én ontwikkeling van trilveen in de Nieuwkoopse Plassen
G. Van Dijk, S. Stofberg, J. Mandemakers, M. Van Schie, C. Cusell, A. Kooijman, A. Smolders

De Levende Natuur (2021) 122: 88-93.

Trilveenherstel door terugkeer van inundatie met basenrijk oppervlaktewater
A. Koks, G. Van Dijk, C. Cusell, S. Kanters, A. Kooijman, A. Smolders, W. Molenaar, H. Hut

De Levende Natuur (2021) 122: 102-106.

Interannual and spatial variability of cyanotoxins in the Prespa Lake area, Greece
V. Maliaka, M. Lürling, C. Fritz, Y.J.M. Verstijnen, E.J. Faassen, F. Van Oosterhout, A.J.P. Smolders

Water (2021) 13(3): 357; https://doi.org/10.3390/w13030357.

2020

Changes in microbial community composition, activity, and greenhouse gas production upon inundation of drained iron-rich peat soils
A.E.E. De Jong, S. Guererro-Cruz, J.M.H. Van Diggelen, A. Vaksmaa, L.P.M. Lamers, M.S.M. Jetten, A.J.P. Smolders, O. Rasigraf

Soil Biology and Biochemistry (2020) doi.org/10.1016/j.soilbio.2020.107862

 
Nutrient dynamics of Sphagnum farming on rewetted bog grassland in NW Germany
R.J.E. Vroom, R.J.M. Temmink, G. Van Dijk, H. Joosten, L.P.M. Lamers, A.J.P. Smolders, M. Krebs, G. Gaudig, C. Fritz

Science of the Total Environment (2020) 726: 138470.

Pagina's