Gijs van Dijk

Dr. G. van Dijk
Medior onderzoeker

Studeerde milieukunde aan het Van Hall Larenstein Instituut te Leeuwarden. Hierna heeft hij biologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de richtingen van milieubiologie en systeemecologie. Sinds 2010 werkt hij bij Onderzoekcentrum B-WARE aan verscheidene grotere onderzoeken en kleinere projecten. Hij heeft zich gespecialiseerd op uiteenlopende projecten op het gebied van biogeochemie, ecohydrologie en ecologie met een nadruk op de effecten van (water)bodem- en (grond-)waterchemie op natuurherstel en het voorkomen van soorten en gemeenschappen. In 2017 is hij gepromoveerd bij de vakgroep van Aquatische ecologie en milieubiologie van de Radboud Universiteit op de effecten van verhoogde grondwater nitraatconcentraties en verhoogde zoutconcentraties op het functioneren van veengebieden (de pdf van zijn proefschrift is te vinden in de onderstaande publicatielijst).

Zijn expertise betreft toegepast onderzoek in de biogeochemie, ecohydrologie en landschapsecologie van veengebieden. Momenteel werk hij naast kleine projecten aan enkele grootschalige onderzoeken en veldexperimenten zoals de effecten van bevloeiing op verzuurde trilvenen, effecten van verhoogde zoutconcentraties op laagvenen en oevervegetatie, effecten van grondwaternitraatvervuiling op grondwater-gevoede habitats en aan de sturende factoren voor de ontwikkeling van waterplanten.

Link naar profiel ResearchGate Gijs van Dijk.

Telefoonnummer: 
024 - 21 22 203

Bijgedragen aan de volgende publicaties

2023

CO2, CH4, and N2O emissions from dredged material exposed to drying and zeolite addition under field and laboratory conditions
J.R. Paranaiba, Q. Struik, M. Erdociain, G. Van Dijk, A.J.P. Smolders, J. Van Der Knaap, A.J. Veraart, S. Kosten
Restoring organic matter, carbon and nutrient accumulation in degraded peatlands: 10 years Sphagnum paludiculture
R.J.M. Temmink, R.J.E. Vroom, G. Van Dijk, S.A. Käärmelahti, A.H.W. Koks, H. Joosten, M. Krebs, G. Gaudig, K. Brust, L.P.M. Lamers, A.J.P. Smolders, C. Fritz

Biogeochemistry (2023) doi.org/10.1007/s10533-023-01065-4

Nutrient dynamics of 12 Sphagnum species during establishment on a rewetted bog
S.A. Käärmelahti, R.J.M. Temmink, G. Van Dijk, A. Prager, M. Kohl, G. Gaudig, A.H.W. Koks, W. Liu, R.J.E. Vroom, K. Gerwing, C.J.H. Peters, M. Krebs, C. Fritz

Plant Biology (2023) doi.org/10.1111/plb.13534

Factors influencing submerged macrophyte presence in fresh and brackish eutrophic waters and their impact on carbon emissions
T. Gremmen, G. Van Dijk, J. Postma, M. Colina, L.N. de Senerpont Domis, M. Velthuis, R. Van de Haterd, F. Kuipers, H. Van Rossum, A.J.P. Smolders, S. Kosten

Aquatic Botany (2023) Available online 17 March 2023, 103645

Grootschalige natuurontwikkeling in en rondom het Vlijmens Ven
A.H.W. Koks, M. Van Mullekom, G. Van Dijk, F. Mandigers, L.J.P.M. Smits, A.J.P. Smolders

Landschap (2023) 39(4): 220-231.

Salinisation effects on freshwater macrophyte growth and establishment in coastal eutrophic agricultural ditches
M. Velthuis, S. Teurlincx, G. Van Dijk, A.J.P. Smolders, L.N. de Senerpont Domis

Freshwater Biology (2023) doi.org/10.1111/fwb.14046

2022

2021

Pagina's