Gijs van Dijk

Dr. G. van Dijk
Medior onderzoeker

Studeerde milieukunde aan het Van Hall Larenstein Instituut te Leeuwarden. Hierna heeft hij biologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de richtingen van milieubiologie en systeemecologie. Sinds 2010 werkt hij bij Onderzoekcentrum B-WARE aan verscheidene grotere onderzoeken en kleinere projecten. Hij heeft zich gespecialiseerd op uiteenlopende projecten op het gebied van biogeochemie, ecohydrologie en ecologie met een nadruk op de effecten van (water)bodem- en (grond-)waterchemie op natuurherstel en het voorkomen van soorten en gemeenschappen. In 2017 is hij gepromoveerd bij de vakgroep van Aquatische ecologie en milieubiologie van de Radboud Universiteit op de effecten van verhoogde grondwater nitraatconcentraties en verhoogde zoutconcentraties op het functioneren van veengebieden (de pdf van zijn proefschrift is te vinden in de onderstaande publicatielijst).

Zijn expertise betreft toegepast onderzoek in de biogeochemie, ecohydrologie en landschapsecologie van veengebieden. Momenteel werk hij naast kleine projecten aan enkele grootschalige onderzoeken en veldexperimenten zoals de effecten van bevloeiing op verzuurde trilvenen, effecten van verhoogde zoutconcentraties op laagvenen en oevervegetatie, effecten van grondwaternitraatvervuiling op grondwater-gevoede habitats en aan de sturende factoren voor de ontwikkeling van waterplanten.

Link naar profiel ResearchGate Gijs van Dijk.

Telefoonnummer: 
024 - 21 22 203

Bijgedragen aan de volgende publicaties

2021

2020

Onderzoek naar bevloeiing als beheermaatregel voor behoud en herstel van basenrijke trilvenen
C.J.S. Aggenbach, D.G. Cirkel, C. Cusell, G. Van Dijk, A.M. Kooijman
Nutrient dynamics of Sphagnum farming on rewetted bog grassland in NW Germany
R.J.E. Vroom, R.J.M. Temmink, G. Van Dijk, H. Joosten, L.P.M. Lamers, A.J.P. Smolders, M. Krebs, G. Gaudig, C. Fritz

Science of the Total Environment (2020) 726: 138470.

2019

Nederlandse kalktufbronnen, de meest vervuilde bronnen van Europa
H. De Mars, G. Van Dijk, B. Van der Weijden, A.P. Grootjans, A.J.P. Smolders
Hidden treasures: Human-made aquatic ecosystems harbour unexplored opportunities
M. Koschorreck, A.S. Downing, J. Hejzlar, R. Marcé, A. Laas, W.G. Arndt, P.S. Keller, A.J.P. Smolders, G. Van Dijk, S. Kosten
Effects of Groundwater Nitrate and sulphate enrichment on groundwater-fed mires: a case study
G. Van Dijk, J. Wolters, C. Fritz, H. De Mars, G.A. Van Duinen, K.F. Ettwig, N. Straathof, A.P. Grootjans, A.J.P. Smolders

Water Air and Soil Pollution (2019) 230:122. DOI: 10.1007/s11270-019-4156-3

Pagina's