Medewerkers

Algemeen directeur

drs. P.J. Westendorp

Piet-Jan studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2005 studeerde hij af bij de vakgroep Aquatische ecologie en Milieubiologie. Na zijn studie heeft hij bijna 10 jaar bij een advies- en ingenieursbureau gewerkt. Daar vervulde hij de functie van projectleider en...

Senior onderzoeker

Dr. R. Bobbink

Studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht, alwaar hij in 1989 promoveerde op de invloed van atmosferische N verrijking in kalkgraslanden en de mogelijkheden voor herstel van biodiversiteit in deze systemen. Daarna verrichtte hij zuiver en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de...

Dr. E. Brouwer

Studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na zijn doctoraalexamen in 1992 verrichtte hij, binnen de Afdeling Ecologie, toegepast wetenschappelijk onderzoek naar het herstel van zwak gebufferde wateren. Daarna werkte hij als consultant voor IPTS B.V. waar hij verantwoordelijk was...

Dr. ir. R. Loeb

Studeerde milieuhygiëne, richting bodemhygiëne en natuurbeheer, aan de Wageningen Universiteit. Na haar afstuderen in 2001 werkte zij eerst als ecoloog bij Kiwa Water Research, van 2002 tot 2007 als promovendus bij de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie aan de Radboud...

Dr. E.C.H.E.T. Lucassen

Esther studeerde Biologie (richting Ecologie) aan de Radboud Universiteit (RU) van 1992-1997. In de periode 1995-1997 werkte zij aan de verzuringproblematiek in Noorse wateren in samenwerking met het Noors Instituut voor Wateronderzoek (NIVA) in Grimstad en Oslo. Het betrof eco-fysiologisch...

Dr. E.S. Remke

Eva studeerde landschapsecologie aan de Universiteit Greifswald in Duitsland (afgestudeerd in 2003). Daarna werkte zij als assistent bij het Biologisch Station in Hiddensee (D). Na een korte Marie-Curie Fellowship in Noorwegen, deed zij van 2005 tot 2010 promotieonderzoek (samenwerking tussen...

Prof. dr. A.J.P. Smolders

Studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 1995 op biogeochemische processen die de achteruitgang van wortelende waterplantenvegetaties betreffen. Daarna verrichtte hij veel zuiver en toegepast wetenschappelijk onderzoek onder meer naar vervuiling door...

Dr. H.B.M. Tomassen

Hilde studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na haar doctoraalexamen biologie in 1995 verrichtte zij, binnen de Afdeling Ecologie, toegepast wetenschappelijk onderzoek naar verschillende projecten voor de landelijke overheid en provinciale landschappen. Zij promoveerde in 2004...

Adviseur

Prof. dr. L.P.M. Lamers (onbezoldigd medewerker)

Studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1992). Hij promoveerde in 2001 op biogeochemische problemen in veengebieden. Hij is naast onderwijs vooral belast met het wetenschappelijk onderzoek naar herstel en beheer van laagveenwateren, effecten van eutrofiëring en zware metalen....

Prof. dr. J.G.M. Roelofs (onbezoldigd medewerker)

Promoveerde in 1991 bij Prof. dr. C. den Hartog (Radboud Universiteit Nijmegen) op de effecten van zure regen en eutrofiëring op de ontwikkeling van verschillende vegetatietypen. Hij begon zijn carrière aan de RU als analist analytische chemie in 1974. Vanaf 1978 deed hij vooral onderzoek aan de...

Medior onderzoeker

Dr. J.M.H. van Diggelen

Studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en behaalde haar doctoraalexamen in 2007 in de afstudeerrichting ecologie. Hierna is zij direct als onderzoeker bij B-WARE in dienst getreden en werkt aan toegepast ecologisch en biogeochemisch onderzoek. In november 2015 promoveerde...

Dr. G. van Dijk

Studeerde milieukunde aan het Van Hall Larenstein Instituut te Leeuwarden. Hierna heeft hij biologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de richtingen van milieubiologie en systeemecologie. Sinds 2010 werkt hij bij Onderzoekcentrum B-WARE aan verscheidene grotere onderzoeken...

Dr. S.F. Harpenslager

Studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en behaalde haar masterexamen in 2010 in de afstudeerrichting ecologie. Na 3 maanden bij B-WARE gewerkt te hebben aan een project over waterverharding, begon zij in 2011 aan haar promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit. Dit onderzoek...

Drs. M. van Mullekom

Studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in de richting van de aquatische ecologie en milieubiologie. Na zijn doctoraalexamen werkte hij twee jaar als adviseur bij een adviesbureau binnen het kennisveld bodem, water & natuur. Sinds 2004 werkt hij als onderzoeker bij B-WARE...

Drs. B.P. van de Riet

Bas studeerde Biologie aan de Universiteit Utrecht en behaalde in 2003 zijn doctoraalexamen in de richtingen Landschapsecologie en Plantentaxonomie. Daarna deed hij bij de Universiteit Utrecht binnen de vakgroep Landschapsecologie zijn promotieonderzoek 'Waarheen met het Veen?', naar de kansen...

Drs. M.J. Weijters

Studeerde Biologie aan de Universiteit Utrecht en behaalde in 2006 haar doctoraalexamen in de richting Landschapsecologie. Na haar doctoraalexamen werkte zij als junior onderzoeker bij de Universiteit Utrecht binnen de vakgroep Landschapsecologie. Sinds 2007 werkt zij als onderzoeker bij B...

Junior onderzoeker

E.J.H. Bohnen-Verbaarschot MSc.

Studeerde Biologie aan de Radboud Universiteit en behaalde haar masterexamen in 2011 in de richting van ecologie. Van 2012 tot en met oktober 2014 werkte zij als junior onderzoeker bij B-WARE aan toegepast ecologisch en biogeochemisch onderzoek. Van november 2014 tot en met juni 2015...

J. van Doorn MSc.

Jelmer behaalde in 2017 zijn BSc. diploma Toegepaste Biologie aan de HAS Hogeschool Den Bosch na een studie over schapenbegrazing op de Sallandse Heuvelrug. Hierna studeerde hij Biology aan de Radboud Universiteit Nijmegen en behaalde hij in 2020 zijn MSc. diploma (cum laude) in de richting van...

T.M. Gremmen MSc.

Ing. A.H.W. Koks MSc.

Haalde in 2016 zijn bachelor Toegepaste Biologie aan de HAS hogeschool te 's-Hertogenbosch. Waarna hij in november 2019 een master biologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen heeft voltooid met onderzoek naar de effecten van hydrochemie op het functioneren van veenmos (Sphagnum)....

S. Koning MSc.

M. Poelen MSc.

Studeerde Bos- en natuurberheer aan het Van Hall Larenstein met als afstudeerrichting Natuur- en Landschapstechniek. In 2004 behaalde ze haar diploma en studeerde veder aan de Radboud Universiteit in de richting van Milieu- & Natuurwetenschappen. In 2007 behaalde ze haar masterexamen...

Y.J.M. Verstijnen MSc

Behaalde in 2014 haar bachelor Toegepaste Biologie op HAS Hogeschool te Den Bosch. Hierna studeerde ze Biology aan Wageningen Universiteit en behaalde haar masterdiploma, richting systeemecologie, in 2016. Na het afstuderen is ze enkele maanden werkzaam geweest als adviseur ecologie en...

A. Visscher MSc.

Studeerde Biologie aan de Wageningen Universiteit en behaalde in 2014 haar masterdiploma, richting systeem – en conservatie ecologie en gedrags en aanpassingsbiologie. Na het afstuderen heeft ze onder andere  twee jaar gewerkt als projectleider ecologie op het gebied van natuurwetgeving en...

Technisch personeel, Hoofdanalist

S. Krosse MSc.

Voltooide in augustus 2013 zijn Master opleiding Biologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij werkte in juli 2012 als research assistent op de afdeling Ecogenomics met glucosinolaat-extracties en HPLC-metingen. Vanaf april tot en met december 2013 was hij opnieuw in dienst bij...

Technisch personeel, Lab Coördinator

J.C.P.H. Peters

Voltooide in 1994 zijn opleiding Chemische Laboratoriumtechniek aan de Leijgraaf te Oss en in 1996 zijn opleiding Bedrijfstechnicus in de Proces- en Laboratoriumtechniek. Van 1996 tot 2003 werkte hij als chemisch/analytisch analist bij Henkel BV in Ravenstein en van 2003 tot 2010 als...

Technisch personeel, Veldmedewerker / laborant

J.L. Graafland

Voltooide in 2000 zijn opleiding Microbiologische Laboratoriumtechniek, en in 2003 voltooide hij zijn opleiding Biologische Laboratoriumtechniek, richting Botanie, aan het Rijn IJssel College te Arnhem. Vanaf 2005 werkt hij bij B-WARE. In deze functie is hij verantwoordelijk voor chemische...

R. Kuiperij

Voltooide in 2003 zijn opleiding Biologische Laboratoriumtechniek, richting Botanie, aan het Rijn IJssel College te Arnhem. Vanaf 2004 is hij binnen B-WARE verantwoordelijk voor het veldwerk en voor chemische analyses van bodem- en watermonsters.

D. Van Pul

Voltooide in 2015 zijn opleiding  Laboratoriumtechniek, richting Biologie, aan het Rijn IJssel College te Arnhem/Nijmegen en liep stage bij de Raboud Universiteit Nijmegen op de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie. Vervolgens studeerde hij Toegepaste Biologie aan de HAS Den...

Technisch personeel, Laborant

D.P.M. van Houdt

Voltooide in 2011 zijn opleiding Biologische Laboratoriumtechniek, richting Life Science aan het Rijn IJssel College te Arnhem/Nijmegen en liep stage bij B-WARE. Na zijn stage is hij blijven werken bij B-WARE als analist en is in deze functie verantwoordelijk voor chemische analyses van...

Financiën en Personeelszaken

C.T.G. Marcelis

Na het behalen van het HAVO diploma is zij een opleiding bij Schoevers gaan volgen. Nadat zij deze voltooide is zij gaan werken bij een boekhoudbureau, waar haar interesse voor het financiele vak is begonnen. 

In de functie officemanager/financieel medewerker is zij o.a. verantwoordelijk...