Leon Lamers

Prof. dr. L.P.M. Lamers (onbezoldigd medewerker)
Adviseur

Studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1992). Hij promoveerde in 2001 op biogeochemische problemen in veengebieden. Hij is naast onderwijs vooral belast met het wetenschappelijk onderzoek naar herstel en beheer van laagveenwateren, effecten van eutrofiëring en zware metalen.

(lees meer op zijn pagina op de website van de Radboud Universiteit)

Telefoonnummer: 
024 - 36 53 014

Bijgedragen aan de volgende publicaties

2023

Restoring organic matter, carbon and nutrient accumulation in degraded peatlands: 10 years Sphagnum paludiculture
R.J.M. Temmink, R.J.E. Vroom, G. Van Dijk, S.A. Käärmelahti, A.H.W. Koks, H. Joosten, M. Krebs, G. Gaudig, K. Brust, L.P.M. Lamers, A.J.P. Smolders, C. Fritz

Biogeochemistry (2023) doi.org/10.1007/s10533-023-01065-4

2022

2021

Chemische condities in trilveen en effecten van stikstofdepositie
G. Van Dijk, J. Van Diggelen, C. Cusell, J. Van Belle, A. Kooijman, T. Van den broek, R. Bobbink, I. Mettrop, L. Lamers, A. Smolders

De Levende Natuur (2021) 122: 84-87.

2020

Changes in microbial community composition, activity, and greenhouse gas production upon inundation of drained iron-rich peat soils
A.E.E. De Jong, S. Guererro-Cruz, J.M.H. Van Diggelen, A. Vaksmaa, L.P.M. Lamers, M.S.M. Jetten, A.J.P. Smolders, O. Rasigraf

Soil Biology and Biochemistry (2020) doi.org/10.1016/j.soilbio.2020.107862

 
Nutrient dynamics of Sphagnum farming on rewetted bog grassland in NW Germany
R.J.E. Vroom, R.J.M. Temmink, G. Van Dijk, H. Joosten, L.P.M. Lamers, A.J.P. Smolders, M. Krebs, G. Gaudig, C. Fritz

Science of the Total Environment (2020) 726: 138470.

2019

Pagina's