Leon Lamers

Prof. dr. L.P.M. Lamers (onbezoldigd medewerker)
Adviseur

Studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1992). Hij promoveerde in 2001 op biogeochemische problemen in veengebieden. Hij is naast onderwijs vooral belast met het wetenschappelijk onderzoek naar herstel en beheer van laagveenwateren, effecten van eutrofiëring en zware metalen.

(lees meer op zijn pagina op de website van de Radboud Universiteit)

Telefoonnummer: 
024 - 36 53 014

Bijgedragen aan de volgende publicaties

2014

2013

Do high iron concentrations in rewetted rich fens hamper restoration?
C.J.S. Aggenbach, H. Backx, W.-J. Emsens, A.P. Grootjans, L.P.M. Lamers, A.J.P. Smolders, P.J. Stuyfzand, L. Wolejko, R. Van Diggelen

Preslia (2013) 85(3): 405-420.

Pagina's