Roland Bobbink

Dr. R. Bobbink
Senior onderzoeker

Studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht, alwaar hij in 1989 promoveerde op de invloed van atmosferische N verrijking in kalkgraslanden en de mogelijkheden voor herstel van biodiversiteit in deze systemen. Daarna verrichtte hij zuiver en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de ecologische gevolgen van milieuaantasting (ver-thema's) in heiden, graslanden en soortenrijke wetlands bij de Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit Nijmegen. Per 1 juni 2005 is hij als senior onderzoeker ecologie en biogeochemie in dienst getreden bij Onderzoekcentrum B-WARE.

Telefoonnummer: 
024 - 21 22 206

Bijgedragen aan de volgende publicaties

2020

2019

Initial soil community drives heathland fungal community trajectory over multiple years through altered plant–soil interactions
D. Radujković, R. Van Diggelen, R. Bobbink, M. Weijters, J. Harris, M. Pawlett, S. Vicca, E. Verbruggen

New Phytologist (2019) doi: 10.1111/nph.16226.

Long-term effects of liming on soil physico-chemical properties and micro-arthropod communities in Scotch pine forest
H. Siepel, R. Bobbink, B.P. van de Riet, A.B. Van den Burg, E. Jongejans

Biology and Fertility of Soils (2019) 55:675–683.

Middellange termijn effecten van chopperen en drukbegrazing als alternatieven voor plaggen op natte heide
M. Wallis de Vries, R. Bobbink, E. Brouwer, R. Loeb, J. Vogels

De Levende Natuur (2019) 120: 172-178.

2018

Pagina's