Roland Bobbink

Dr. R. Bobbink
Senior onderzoeker

Studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht, alwaar hij in 1989 promoveerde op de invloed van atmosferische N verrijking in kalkgraslanden en de mogelijkheden voor herstel van biodiversiteit in deze systemen. Daarna verrichtte hij zuiver en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de ecologische gevolgen van milieuaantasting (ver-thema's) in heiden, graslanden en soortenrijke wetlands bij de Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit Nijmegen. Per 1 juni 2005 is hij als senior onderzoeker ecologie en biogeochemie in dienst getreden bij Onderzoekcentrum B-WARE.

Telefoonnummer: 
024 - 21 22 206

Bijgedragen aan de volgende publicaties

2023

2022

Review and revision of empirical critical loads of nitrogen for Europe
R. Bobbink, C. Loran, H. Tomassen

2021

Chemische condities in trilveen en effecten van stikstofdepositie
G. Van Dijk, J. Van Diggelen, C. Cusell, J. Van Belle, A. Kooijman, T. Van den broek, R. Bobbink, I. Mettrop, L. Lamers, A. Smolders

De Levende Natuur (2021) 122: 84-87.

R. Bobbink

Rapport RP-20.135.21.35 (2021), Onderzoekcentrum B-WARE, Nijmegen in opdracht van Greenpeace Nederland

Stikstof en natuurherstel - Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof
A.B. Van den Burg, F. Berendse, H.F. Van Dobben, J. Kros, R. Bobbink, J. Roelofs, B. Odé, C.A.M. Van Swaay, H. Sierdsma, H.N. Siebel, W. De Vries

Rapport Wereld Natuur Fonds (2021), in samenwerking met de auteurs en met steun van Natuurmonumenten.

2020

Is de floristische achteruitgang van de Zeeuwse bloemdijken nog te stoppen?
W.-J. Emsens, R. Bobbink, P. Maas, F. Mooij

De Levende Natuur (2020) 121(6): 201-205.

Pagina's