Roos Loeb

Dr. ir. R. Loeb
Senior onderzoeker

Studeerde milieuhygiëne, richting bodemhygiëne en natuurbeheer, aan de Wageningen Universiteit. Na haar afstuderen in 2001 werkte zij eerst als ecoloog bij Kiwa Water Research, van 2002 tot 2007 als promovendus bij de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en van 2007 tot 2009 als onderzoeker aquatische ecologie bij Alterra. In 2008 promoveerde zij op haar onderzoek naar biogeochemische processen in wetlands in de uiterwaarden. Sinds 2009 is zij in dienst bij Onderzoekcentrum B-WARE, waar zij uiteenlopende projecten op het gebied van natuurherstel en de effecten van bodem- en waterchemie op vegetatieontwikkeling uitvoert.

Telefoonnummer: 
024 - 21 22 206