Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden

Datum aanvang cursus: 
dinsdag, 15 september, 2015 - 09:30

Vanwege onvoldoende belangstelling hebben we helaas moeten besluiten om deze cursus te annuleren. U kunt via het onderstaande inschrijfformulier laten weten dat u interesse heeft in deze cursus, zodat wij u hierover op de hoogte kunnen houden.

De sterk toegenomen atmosferische stikstofdepositie sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw heeft geleid tot een sterke aantasting (o.a. verzuring en eutrofiëring) van natuurterreinen in Nederland. Brongerichte maatregelen hebben vanaf 1993 tot 2003 geresulteerd in een flinke reductie van de stikstofemissies en –depositie (voornamelijk van gereduceerd N), maar de kritische depositiewaarde voor stikstof wordt voor vele natuurtypen vaak nog fors overschreden. Door het uitvoeren van herstel- en beheersmaatregelen wordt getracht deze negatieve effecten van atmosferisch stikstof te mitigeren.

Om kennisuitwisseling tussen onderzoek, beleid en beheer te stimuleren organiseert Onderzoekcentrum B-WARE, in samenwerking met de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, een cursus over de effecten van stikstofdepositie en het herstelbeheer van aangetaste ecosystemen in Natura 2000-gebieden. Deze kennis is van groot belang voor de praktische uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het kader van de bescherming van de biodiversiteit in Natura 2000-gebieden.

Cursusinformatie

Vanwege onvoldoende belangstelling hebben we helaas moeten besluiten om deze cursus te annuleren. Het heeft dus geen zin om in te schrijven via het onderstaande inschrijfformulier!

Inschrijfformulier:

Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden

U kunt zich met dit formulier aangeven dat u interesse heeft in de cursus 'Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden ’. Wij houden u dan op de hoogte van ontwikkelingen rondom deze cursus.

Contactgegevens
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.