Brochure over de rol van de waterbodem bij waterkwaliteitsproblemen

Vanaf heden is onze nieuwe brochure 'Waterkwaliteitsproblemen tot in de bodem uitgezocht - De relatie tussen waterbodem en waterkwaliteit' te downloaden via onze website! Het doel van deze brochure is water- en natuurbeheerders te informeren over onze kennis en ervaringen met betrekking tot:

  1. De rol van de waterbodem bij het optreden van waterkwaliteitsproblemen;
  2. Methoden en technieken om de oorzaken van de problemen vast te stellen;
  3. Verschillende typen maatregelen die mogelijk zijn voor de lange en korte termijn.

Papieren exemplaren zijn aan te vragen via info@b-ware.eu