Cursusaanbod 2016

Het cursusaanbod voor 2016 is bekend! Voor dit jaar staan drie cursussen op het programma (mits voldoende belangstelling):

  1. Waterplanten en waterkwaliteit (8, 9, 15, 16, 22 en 23 juni 2016)
  2. Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond (21, 22, 28 en 29 september 2016)
  3. Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden (15, 16 en 17 november 2016)

De eerste twee cursussen zijn ongewijzigd gebleven qua opzet. De cursus stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden hebben we verkort tot 3 dagen. We willen ons tijdens deze cursus geheel focussen op de effecten van stikstof op natuur en de herstelstrategieën voor stikstofgevoelige habitattypen.

Meer informatie over het cursusaanbod is te vinden op de cursuspagina. Vanaf heden is het ook mogelijk om voor de cursussen in te schrijven via het inschrijfformulier (formulier staat onder de informatie over de betreffende cursus).

Tenslotte werken wij dit voorjaar mee aan de vernieuwde 6-daagse praktijkcursus "Landschapsecologie in het terreinbeheer", georganiseerd door de Hogeschool Van Hall Larenstein. Informatie over deze cursus is te vinden op de website van Hogeschool VHL, maar ook op deze website.