Ecologisch onderzoek mysterieuze brede geelgerrande waterroofkever

Onderzoekcentrum B-WARE, Stichting Bargerveen en EIS-NL hebben opdracht gekregen om onderzoek te doen aan de brede geelgerande waterroofkever (Dytiscus latissimus). Deze waterroofkever is één van de grootste waterkevers van Europa en kenmerkend voor heidevennen en hoogvenen met een hoge natuurkwaliteit, zoals die in Nederland alleen nog in Drenthe worden gevonden. Lange tijd dacht men dat de soort in Nederland was uitgestorven. Tot 2005. In dat jaar trof B-WARE onderzoeker Gijs van Dijk - 40 jaar na de laatste waarneming - de soort in Nederland aan. Hierop werd in 2006-2010 een verspreidingsonderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat alleen in Zuidwest Drenthe nog een kleine populatie aanwezig is. De brede geelgerande waterroofkever wordt streng beschermd door internationale wet- en regelgeving. Van de soort is echter maar weinig bekend. Het is dan ook onduidelijk of de soort zich kan herstellen en welke maatregelen hiervoor genomen moeten worden. Provincie Drenthe, het Ministerie van Economsiche Zaken en Natuurmonumnenten willen hier meer duidelijkheid over en financieren het onderzoek.