Onderzoek biotoopherstel grote karekiet in de Loosdrechtse Plassen

Samen met de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie van de Radboud Universiteit heeft B-WARE recentelijk onderzoek gedaan naar het belang van bodemtype en nutriëntenbeschikbaarheid voor de ontwikkeling van riet in de Loosdrechtse Plassen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Vogelbescherming Nederland. De aanwezigheid van goed stromingsriet is namelijk een belangrijke eis die de grote karekiet stelt aan zijn broedgebied. Op de website van de Vogelbescherming wordt aandacht besteed aan de resultaten van dit onderzoek.