Onderzoek Rozenkransje bij Vroege vogels

Het Rozenkransje (Antennaria dioica; een kensoort voor droge heischrale graslanden) kwam vroeger uitgebreid op schrale zandgronden voor, maar de soort is tegenwoordig ernstig bedreigd en bijna verdwenen uit ons land. Met steun van de Provincie Drenthe werken Onderzoekcentrum B-WARE en Science4Nature aan onderzoek om de enige populatie van Rozenkransje in Drenthe te versterken. Op 23 oktober j.l. is bij het radioprogramma Vroege Vogels aandacht besteed dit onderzoek.