Onderzoekcentrum B-WARE 15 jaar!

De prijsvraag

In het kader van het 15-jarig bestaan van Onderzoekcentrum B-WARE schrijven we een prijsvraag uit. De prijs bestaat uit een verkennend onderzoek ter waarde van € 5.000,-.

De uitdaging

Inmiddels weten we heel veel over processen in ecosystemen en factoren die van belang zijn voor diverse soorten. Toch worden we als ecoloog, beheerder en/of natuurliefhebber elke keer weer geconfronteerd met verschijnselen die we niet goed kunnen verklaren. B-WARE onderzoekt dit soort verschijnselen door diverse metingen en analyses aan bodem, oppervlakte- en grondwater en/of vegetatie uit te voeren.

Wij stellen een verkennnend onderzoek ter beschikking dat kan bestaan uit bijvoorbeeld een veldonderzoek, kleinschalig experiment en/of laboratoriumanalyses. Onze onderzoekers verwerken de resultaten in een beknopte rapportage. Het onderzoek moet zich richten op biogeochemische processen in water, bodem en/of vegetatie en mag betrekking hebben op zowel natte als droge systemen.

Insturen

Beschrijf je idee voor een onderzoek in maximaal 1 A4 (tekst), eventueel voorzien van illustraties. Je kunt je idee insturen naar lustrum@b-ware.eu. Inschrijven kan tot uiterlijk 15 april 2018.

Winnaar

De winnaar van de prijsvraag wordt uiterlijk 1 mei 2018 via onze website bekend gemaakt. Na uitvoering van het onderzoek wordt het resultaat gepubliceerd op onze website.