Proefschrift B-WARE medewerker Gijs van Dijk

Op 14 december j.l. is onze collega Gijs van Dijk gepromoveerd op onderzoek naar de invloed van nitraatvervuiling van grondwater op het functioneren van veengebieden en naar verbrakking (verhoogde zoutconcentratie) van oppervlaktewater op het functioneren van veengebieden. Zijn proefschrift is online te lezen via deze link. Tevens kreeg zijn onderzoek aandacht in de media (klik hier voor de pdf).