Winnaar lustrumprijsvraag bekend!

In het kader van het 15-jarig bestaan van Onderzoekcentrum B-WARE hebben we afgelopen maart we een prijsvraag uitgeschreven. De prijs bestaat uit een verkennend onderzoek ter waarde van € 5.000,-. Ten eerste willen we alle inzenders hartelijk danken voor de ingestuurde ideeën! We hebben alle inzendingen doorgelezen en uiteindelijk een winnaar gekozen. En de winnaar is….. Help, Botshol stort in!

Natuurmonumenten heeft, in samenwerking met Waternet, de provincie Utrecht en Hoogheemraadschap Rijnland, ons gevraagd om de puzzel te helpen oplossen waarom de kranswiervegetaties verdwijnen in Botshol. Hun concrete vraag aan ons is: Kunnen processen in de bodem of het poriewater, zoals hogere zwavel- of sulfideconcentraties, de bepalende factor zijn voor de recente teruggang van de kranswieren in Botshol? Wij gaan deze uitdaging graag aan!

In samenwerking met de winnaar gaan wij de komende tijd aan de slag met het onderzoek en de uitkomsten hiervan zullen ook op de website bekend worden gemaakt.