De achteruitgang van plantensoorten in de Zuidplaspolder - Het belang van archivering en (her)gebruik van ‘oude’ data

Publicatie gegevens (nieuw): 

Landschap (2021) 38(4): 247-251.

Datum van publicatie: 
vrijdag, 31 december, 2021
Taal publicatie: