Natte teelten en veeteelt bij een verhoogd (grond)waterpeil in de veenweiden: de effecten van vernattingsmaatregelen op biogeochemie & broeikasgasemissies - Eindrapportage Innovatieprogramma Veen

Publicatie gegevens (nieuw): 

Rapportnummer RP-17.151.19.91 (2022) In opdracht van Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken & Stichting Landschap Noord-Holland.

Datum van publicatie: 
woensdag, 1 juni, 2022
Taal publicatie: