De invloed van overstroming op de bodemchemie en vegetatie van broekbossen in beekdalen. Experimenteel onderzoek op een drietal bodem- en vegetatietypen

Publicatie gegevens (nieuw): 

Stromingen (2022) 28: 47-56.

Datum van publicatie: 
maandag, 15 augustus, 2022
Taal publicatie: