Projectmedewerker natuurontwikkeling (ecoloog)

We zoeken een enthousiaste projectmedewerker voor projecten op het gebied van natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden.

Omschrijving van de functie

Als projectmedewerker ondersteun je de projectleiders in diverse projecten. In dit geval wordt vooral gezocht naar ondersteuning in projecten op het gebied van bodem- en waterkwaliteit waarin natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden centraal staat (inrichting vanuit NNN, Natura2000, PAS, waterbergingsopgaves).

In de functie ga je de volgende taken uitvoeren:

  • Projectwerkzaamheden organiseren en de planning bewaken;
  • Voorbereiden van veldwerkzaamheden;
  • Veldwerk. Indien nodig voer je met een ervaren veldmedewerker of projectleider veldwerkzaamheden uit (bemonstering van bodem en water);
  • Uitwerken van bodem- en wateranalysedata;
  • Interpreteren van analysedata;
  • Bronnenonderzoek (literatuur, rapporten, kaartmateriaal);
  • Mondeling presenteren/toelichten van resultaten;
  • Opstellen van rapportages.

Vacature details