Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000; Herziening 2023.

Publicatie gegevens (nieuw): 

Rapport 3272 (2023), Wageningen Environmental Research, Wageningen.

Datum van publicatie: 
vrijdag, 1 september, 2023
Taal publicatie: 
Bestand publicatie: