Alternatieven voor plaggen van natte heide - eerste effecten van drukbegrazing, chopperen en bekalking

Publicatie gegevens (nieuw): 

Vakblad Natuur Bos Landschap november (2015): 10-13.

Datum van publicatie: 
vrijdag, 20 november, 2015
Taal publicatie: