Analist/laboratoriummedewerker (HLO)

Ben je een topper in fysisch-chemische analyses, ben je geïnteresseerd in natuur en milieu en ben je een echte teamspeler? Lees dan vooral verder!

We zoeken een analist/laboratoriummedewerker (HLO) voor het uitvoeren van fysisch-chemische analyses.

Wie zijn wij?

Onderzoekcentrum B-WARE is een spin-off bedrijf van de Radboud Universiteit Nijmegen (Afdeling Aquatische ecologie en Milieubiologie). Wij doen onderzoek naar biogeochemische en ecologische processen die bepalend zijn voor waterkwaliteit, water- en natuurbeheer en het functioneren van ecosystemen. Wij beschikken over een goed uitgerust veldteam, een laboratorium met geavanceerde analyse-apparatuur en diverse onderzoeksfaciliteiten (klimaatkamers, kasruimte).

B-WARE speelt in op de maatschappelijke behoefte aan nieuwe en toepasbare kennis op het gebied van bodem- en waterkwaliteit in relatie tot natuurontwikkeling en - beheer. We adviseren onder andere provincies, gemeentes, natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen en adviesbureaus. Wij hebben momenteel circa 35 medewerkers (veldmedewerkers, laboranten, projectmedewerkers en projectleiders) in dienst. Onze organisatie wordt gekenmerkt door een platte structuur, gezellige werksfeer en er is ruimte voor eigen initiatieven.

Functie-informatie

Voor ons bedrijf zijn wij op zoek naar een (ondersteunend) analist cq. laboratoriummedewerker. Tot het takenpakket van de functie behoren het voorbereiden en uitvoeren van verschillende type analyses, het bewaken van de eigen planning, het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het uitwerken van de gegevens en terugkoppelen ervan naar de projectleiders.

Vacature details