Neuigkeiten

Unsere Neuigkeiten sind leider nur in Niederländisch veröffentlicht

10-03-2023

Artikel grootschalige natuurontwikkeling in en rond het Vlijmens ven

Recentelijk is in het Vakblad Landschap het artikel verschenen over grootschalige natuurontwikkeling in en rond het Vlijmens ven in Brabant. In opdracht van Natuurmonumenten is B-WARE Research Centre in 2008 gestart met onderzoek naar de mogelijkheden tot natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden in dit gebied. Het onderzoek richtte zich op mogelijkheden tot herstel van de hydrologie (vernatten), verschralen van de bodem middels afgraven van de fosfaat-verrijkte bodem toplaag en/of een (aanvullend) beheer van maaien en afvoeren van de vegetatie.

 Weiter lesen
09-01-2023

Artikel effecten van bekalking of steenmeel op paddenstoelen

Recentelijk is een artikel uitgekomen in het tijdschrift De Levende Natuur over onderzoek naar de effecten van het toedienen van bufferstoffen (dolocal, steenmeel, stikstofbindend vulkamin) op paddenstoelen en wat de effecten indiceren voor het succes van deze maatregelen. Collega Emiel Brouwer heeft hiertoe de ontwikkeling van de mycoflora onderzocht in een aantal lopende experimenten in Nationaal Park de Hoge Veluwe, de Maasduinen, het Mastbos en de Strabrechtse Heide.

 Weiter lesen
09-01-2023

Achteruitgang van isoetide vegetaties leidt tot sterk verhoogde methaanproductie in Noorse meren!

"Isoetid mediated radial oxygen loss prevents iron reduction and the related mobilisation of ammonium and methane: an experimental approach", recentelijk gepubliceerd door collega Jelmer van Doorn, in het tijdschrift Biogeochemistry [klik hier voor volledige tekst].

Noorwegen bevat circa 450.000 zwak gebufferde voedselarme meren. Een groot deel hiervan wordt (afhankelijk van de temperatuur) al meer dan duizenden jaren gedomineerd door isoetide waterplanten die kunnen groeien op kale bodem en meters dik veen.

 Weiter lesen