16-11-2023

Mogelijkheid van natte veenmosteelt en hoogveenherstel op voormalige venen in landbouwkundig gebruik!

Recent is onderstaand wetenschappelijk artikel verschenen door Ralph J.M. Temmink en medeauteurs, waaronder onze collegae Gijs van Dijk, Adam Koks en Fons Smolders.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een voormalig hoogveengebied in NW Duitsland dat sinds 1950 wordt gedraineerd, bemest en gebruikt als grasland. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een 16 ha groot deelgebied (veendikte 2-2,5 m) binnen dit voormalig hoogveengebied. Tien jaar geleden is hier de bemeste toplaag verwijderd, hebben vernattingsmaatregelen plaatsgevonden en zijn veenmosfragmenten toegediend.

De conclusie van het 10 jaar lopende onderzoek is dat natte veenmosteelt kan leiden tot een snelle vastlegging van koolstof en nutriƫnten zolang er geen bemesting meer plaatsvindt en de biomassa niet geoogst wordt. Dit biedt perspectieven voor hoogveenherstel op voormalige venen die in landbouwkundig gebruik zijn (geweest).

Restoring organic matter, carbon and nutrient accumulation in degraded peatlands: 10 years Sphagnum paludiculture

Bron: bericht van 31 juli 2023 op LinkedIn.