15-12-2023

Resultaten OBN-onderzoek naar de middellange termijneffecten van silicaatsteenmeel op de heide!

Onlangs is het eindrapport van OBN-onderzoek naar de middellange termijneffecten van steenmeel in droge en vochtige heide verschenen. Dit onderzoek is uitgevoerd door Onderzoekcentrum B-WARE in samenwerking met Stichting Bargerveen en Universiteit Antwerpen.

Helaas is er in het Vakblad Natuur Bos en landschap (nieuwsbrief OBN oktober 2023) een onjuist stuk terecht gekomen. Het artikel in Nature Today is een aanpassing hierop en geeft een beter beeld van de onderzoeksresultaten.