22-01-2024

Artikel over watercrassula in Aquatic Botany

Recent is het artikel "Carbon limitation and aluminium toxicity prevents dominance of Crassula helmsii on weakly buffered soils" uitgekomen in Aquatic Botany. Het artikel van Jelmer van Doorn beschrijft de resultaten van een competitie experiment in de kas met watercrassula en oeverkruid op twee verschillende bodemtypes (zuur/organisch; mineraal/zwak gebufferd) en onder twee verschillende water niveaus (plas-dras; volledige inundatie).
 
Watercrassula is een zeer invasieve exoot uit Australiƫ/Nieuw-Zeeland en duikt vaak massaal op in ven-herstelprojecten en op ontgronde voormalige landbouwgronden waardoor het behalen van natuurdoelen gefrustreerd wordt. Dit is in enkele terreinen van Het Limburgs Landschap ook het geval, waaronder in het Heerenven in Nationaal Park de Maasduinen. Watercrassula is hier massaal gaan woekeren nadat in het verleden herstelmaatregelen genomen zijn in deze voormalige landbouwenclave. In eerder onderzoek werd gezien dat watercrassula een lagere competitiekracht heeft dan inheemse soorten van zachte wateren (zoals de isoetide oeverkruid), door het minder goed ontwikkelde wortelstelsel en vooral onder nutriƫntarme condities (o.a. Brouwer et al., 2017). Het sturen op competitie met inheemse soorten lijkt daarom een goede strategie om watercrassula dominantie te voorkomen.

Ons onderzoek laat zien dat watercrassula op een zure venbodem niet dominant werd door aluminium en/of ammonium (laatste i.c.m. lage pH) toxiciteit. Op de meer gebufferde bodem werd onder een hoog waterlevel (planten geheel onder water) een sterke afname van watercrassula dominantie waargenomen in vergelijking met de situatie plas-dras (hier volledige dominantie van watercrassula). Hier speelt waarschijnlijk koolstoflimitatie een rol waar de isoetide oeverkruid beter op aangepast is. Voor herstel benadrukken onze resultaten dat oligotrofe en koolstof gelimiteerde omstandigheden essentieel zijn om de dominantie van watercrassula te voorkomen/doorbreken. Dit betekent dat er bijvoorbeeld gestuurd kan worden op koolstoflimitatie (geen langdurige droogval) en/of het aanbrengen van zure klei op de oevers om uitbreiding te voorkomen.

Bron: bericht van Jelmer van Doorn op 19 december 2023 op LinkedIn.