16-11-2023

Broeikasgasemissies uit baggerdepots

Recentelijk is in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Pollution een artikel verschenen over broeikasgasemissies uit slib in baggerdepots. Hieraan hebben onze collegae Gijs van Dijk en Fons Smolders meegewerkt.

Het onderzoek heeft aangetoond dat door permanente inundatie de emissie van CO2 afneemt. Onder permanente inundatie kan het toedienen van zeoliet aanvullend tot een verlaagde N2O flux leiden.

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Aquatic Ecology & Environmental Biology van het Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES).

CO2, CH4, and N2O emissions from dredged material exposed to drying and zeolite addition under field and laboratory conditions

Bron: bericht van 3 oktober 2023 op LinkedIn.