Algemene voorwaarden

Op alle diensten en/of werkzaamheden verricht uit hoofde van een gesloten overeenkomst met de besloten vennootschap Onderzoekcentrum B-WARE B.V., gevestigd te Nijmegen, alsmede op alle aanbiedingen van Onderzoekcentrum B-WARE B.V., zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09131250.

U kunt onze algemene voorwaarden hier downloaden.