22-01-2024

Langdurige droogte remt de kooldioxide opname door veenmossen: een extra handvat voor de beheerder!

Op 18 januari verscheen in Trouw het artikel "Extreme droogte slaat veen langer dan gedacht knock-out" over een studie naar de effecten van langdurige droogte en de veerkracht die veenmossen hebben in deze situatie. Deze studie werd uitgevoerd door de afdeling Aquatic Ecology & Environmental Biology (o.a. Bjorn Robroek, Leon P.M. Lamers, Yvet Telgenkamp) van de Radboud Universiteit. Veenmossen kunnen doorgaans goed tegen langdurige droogte. Gebleken is dat na langdurige droogte de opname van kooldioxide door veenmossen zeer traag op gang komt. Langdurige droogte heeft dus een ongunstig effect op de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. Zeker indien er ook nog eens rekening gehouden wordt met de stimulatie van aerobe veenafbraak onder verdroogde condities.

Onze collega Gijs van Dijk werd door Trouw gevraagd om als onafhankelijk deskundige te reageren op dit artikel. Hij stelt in dit artikel dat de meeste Nederlandse hoogvenen al lang geen veerkrachtige natuurlijke systemen zijn. Daarom geeft hij als belangrijke aanvulling mee dat beheerders, met bovengenoemde nieuwe kennis, een extra handvat hebben om te beslissen of ze al dan niet moeten ingrijpen om negatieve effecten te kunnen beperken. Deze vragen worden steeds relevanter onder het huidige veranderende klimaat waarin extremen steeds vaker voorkomen.

Bron: bericht van 22 januari 2024 op LinkedIn.