22-01-2024

Mobiliteit van metalen in het voedselweb van drinkwaterbekkens

Recent is een artikel over de mobiliteit van metalen in het voedselweb van drinkwaterbekkens gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift "Archives of Environmental Contamination and Toxicology" met collega Yvon Verstijnen als trekker. Het onderzoek vond plaats door B-WARE in opdracht van Evides Waterbedrijf.

In de Biesbosch drinkwaterbekkens zijn vele soorten organismen (en detritus van mosselbanken) doorgemeten op de concentratie zware metalen en de ratio's van stabiele isotopen. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat gehalten van zware metalen kunnen verschillen tussen voedselgilden en soorten en dat verschillen gestuurd worden door metabolische en fysiologische processen. Detritus van mosselbanken bevat de hoogste gehalten zware metalen. Organismen van hogere trofische niveaus hebben aanpassingen om accumulatie van zware metalen te voorkomen waardoor er (zoals vaker juist wel wordt gedacht) geen sprake is van bio-accumulatie in het voedselweb. Het gecombineerde analyseren van zware metalen en stabiele isotopen ratio's geeft goede inzichten in de mobiliteit van zware metalen en mogelijk trofische relaties binnen systemen.

Bron: bericht van 22 januari 2024 op LinkedIn.