Expertise

Onderzoekcentrum B-WARE is in 2002 opgericht vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen. B-WARE is gespecialiseerd in het uitvoeren van toegepast en wetenschappelijk onderzoek naar biogeochemische en ecologische processen die sturend zijn voor de kwaliteit van natuurgebieden en wateren. De resultaten van ons onderzoek dragen direct bij aan de kennisontwikkeling over en uitvoering van natuurherstel- en -beheer; maar ook aan de ontwikkeling van nieuwe natuur.