Nieuws

We zijn op zoek naar een enthousiaste en communicatieve medewerker (16-32 uur) om ons te ondersteunen bij personeelszaken en financiën. Geïnteresseerd? Kijk dan even op onze vacaturepagina. Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met vrijdag 30 juni 2023.

In Trouw verschenen: "Er zou een verdroogd veengebied ter grootte van 13 maal Nederland opnieuw moeten worden vernat, willen we onze klimaatdoelen van Parijs halen".

Aandacht in de media voor belangrijke resultaten van het Wetscape project, waaraan enkele medewerkers van B-WARE Research Centre (Gijs van Dijk, Adam Koks, Fons Smolders) werken. De resultaten zijn onlangs ook gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Ambio.

Bron: bericht van 6 juni 2023 op LinkedIn.

Recent is een artikel gepubliceerd, in het wetenschappelijke tijdschrift Ambio, waaraan onze collegae Gijs van Dijk, Adam Koks en Fons Smolders hebben meegewerkt.

Een mooie filmpje van Natuur en zo (L1) waar beheerder Michael van Roosmalen (het Limburgs Landschap) vertelt over het verminderd verjongen van jeneverbes in de Maasduinen en welke maatregelen er reeds zijn getroffen om dit te verbeteren. Dit filmpje laat heel mooi zien waar Het Limburgs Landschap en B-WARE Research Centre sinds 2009 samen aan hebben gewerkt wat betreft onderzoek aan jeneverbes.

In het tijdschrift Landschap is het artikel "Moerasontwikkeling op voormalig landbouwgrond" verschenen geschreven door collegae Jim de Fouw e.a.

Dit artikel beschrijft de resultaten van onderzoek naar de kwaliteit en potenties van jonge moerassen die zich hebben ontwikkeld op voormalige landbouwgronden. Het onderzoek is uitgevoerd in een twaalftal gebieden in Nederland. Of moerasontwikkeling succesvol is hangt af van de vooraf geformuleerde doelstelling waarbij voor diverse gebieden doelen zijn gesteld ten aanzien van doelsoorten in het kader van Natura 2000.

In het vakblad Bos Natuur Landschap zijn de resultaten beschreven van onderzoek van de Wageningen University & Research (Bosecologie & Bosbeheer) naar de schimmelrijkdom van dood stamhout. Hieraan heeft onze collega en schimmeldeskundige Emiel Brouwer meegewerkt.

Recent is onderstaand artikel, geschreven door Hilde Tomassen en collegae, verschenen in het vakblad Natuur Bos Landschap. Het artikel geeft een beknopte samenvatting van het rapport "Review and revision of empirical critical loads of nitrogen for Europe" dat in het najaar 2022 reeds werd gepubliceerd door het CCE UBA na goedkeuring binnen het UNECE.

Sinds begin dit jaar is B-WARE als hoofdaannemer in samenwerking met KWR Water Research Institute, Universiteit Antwerpen en Radboud University gestart met het Kennisnetwerk OBN (natuurkennis.nl) onderzoek "Effecten van nutriëntenfluxen op de biogeochemie en vegetatie van kwelzones":

We zijn op zoek naar een enthousiaste en deskundige projectleider - onderzoeker (32-38 uur) voor de uitvoering van projecten op het gebied van effecten van stikstofdepositie, natuurontwikkeling en beheervraagstukken in verschillende natuurtypen; met name in heides, heischrale graslanden en bossen. Geïnteresseerd? Kijk dan even op onze vacaturepagina. Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met maandag 15 mei 2023.

Deze maand verschijnt een artikel in het tijdschrift "De Levende Natuur", over onderzoek naar de ontwikkeling van bossen op voormalige landbouwgrond. Onze collega's Emiel Brouwer, Evi Bohnen-Verbaarschot en Maaike Weijters hebben hieraan meegewerkt.

Pagina's