Veld- en laboratoriumexperimenten

Voor onderzoek naar het effect van de waterkwaliteit hebben wij de mogelijkheid om te werken met enclosures (cilinders) waarbinnen de waterkwaliteit gemanipuleerd kan worden. In terrestrische systemen hebben wij ruime ervaring met de inrichting, en bemonstering, van veldexperimenten naar bijvoorbeeld de effecten van herstelmaatregelen als de toepassing van steenmeel, plaggen of herintroductie van soorten. 

Voor het uitvoeren van laboratoriumexperimenten onder gecontroleerde omstandigheden beschikken wij over diverse klimaatkamers. Deze klimaatkamers gebruiken we o.a. voor experimenten naar de nalevering van fosfaat uit de waterbodem, toepassing van ijzerslib of effecten van droogval op de (water)bodem.

Heerenven