Referentiedatabase GRIP

Onderzoekcentrum B-WARE en de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie van de Radboud Universiteit hebben gedurende de afgelopen decennia grote aantallen chemische metingen verricht in vele vegetatietypen. De toegepaste methodiek en analysemethoden is door de jaren heen vrij constant gebleven. Al enkele jaren na de oprichting van B-WARE is begonnen met het bijeenzetten van informatie over bodem- en waterkwaliteit die kon worden gekoppeld aan de vegetatie. Tegenwoordig beschikken we over een consistente database met duizenden bodemchemische metingen gekoppeld aan vegetatieopnamen (Turboveg). Deze database hebben we GRIP genoemd: Gemeten Referentiewaarden In Plantengemeenschappen. Jaarlijks worden weer nieuwe data toegevoegd aan de database zodat we een nog beter beeld krijgen van de standplaats van een groot aantal plantengemeenschappen in Nederland. 

Wij gebruiken referentiedatabase GRIP ter onderbouwing van onze onderzoeken en adviezen op het gebied van herstelbeheer en natuurontwikkeling.

Heeft u meer vragen? Neem dan contact op met Onderzoekcentrum B-WARE via info@b-ware.eu

Krimpenerwaard