Medewerkers

Bij Onderzoekcentrum B-WARE werken ervaren medewerkers gespecialiseerd op het gebied van sturende biogeochemische en ecologische processen in verschillende landschapstypen. Onze medewerkers hebben ruime ervaring met het uitvoeren van toegepast of wetenschappelijk onderzoek, of werken bij B-WARE aan een promotietraject. Wij voeren het veldwerk en analyses zelf uit en beschikken over een veldploeg en laboratorium met gekwalificeerde medewerkers.