Veldwerkzaamheden

Voor het uitvoeren van veldwerkzaamheden beschikken wij over diverse boren, monsternemers en veldapparatuur.  Voor het uitvoeren van veldwerk op het water beschikken wij o.a. over een eigen boot met (elektro)motor, UWITEC-corer voor het steken van intacte sedimentkernen, diverse zuigerboren, multisamplers en bodemhappers, en een Ruttner watersampler. Daarnaast beschikken we over multimeters om tot op een diepte van 30 m in situ metingen te verrichten (o.a. pH, EGV, zuurstof en temperatuur). Poriewater kan in het veld worden verzameld met behulp van keramische cups of (macro)rhizon’s. Voor ons veldwerk naar de fluxen van broeikasgassen beschikken we over een draagbare gasanalysator (CO2 en CH4) en fluxkamers in diverse formaten.

Haaksbergerveen