Publicaties

2021

Stikstof en natuurherstel - Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof
A.B. Van den Burg, F. Berendse, H.F. Van Dobben, J. Kros, R. Bobbink, J. Roelofs, B. Odé, C.A.M. Van Swaay, H. Sierdsma, H.N. Siebel, W. De Vries

Rapport Wereld Natuur Fonds (2021), in samenwerking met de auteurs en met steun van Natuurmonumenten.

2020

Onderzoek naar bevloeiing als beheermaatregel voor behoud en herstel van basenrijke trilvenen
C.J.S. Aggenbach, D.G. Cirkel, C. Cusell, G. Van Dijk, A.M. Kooijman
Is de floristische achteruitgang van de Zeeuwse bloemdijken nog te stoppen?
W.-J. Emsens, R. Bobbink, P. Maas, F. Mooij

De Levende Natuur (2020) 121(6): 201-205.

Changes in microbial community composition, activity, and greenhouse gas production upon inundation of drained iron-rich peat soils
A.E.E. De Jong, S. Guererro-Cruz, J.M.H. Van Diggelen, A. Vaksmaa, L.P.M. Lamers, M.S.M. Jetten, A.J.P. Smolders, O. Rasigraf

Soil Biology and Biochemistry (2020) doi.org/10.1016/j.soilbio.2020.107862

 
Nutrient dynamics of Sphagnum farming on rewetted bog grassland in NW Germany
R.J.E. Vroom, R.J.M. Temmink, G. Van Dijk, H. Joosten, L.P.M. Lamers, A.J.P. Smolders, M. Krebs, G. Gaudig, C. Fritz

Science of the Total Environment (2020) 726: 138470.

Pagina's