Publicaties

2021

Visgraatplaggen als redmiddel voor trilvenen
G. Van Dijk, M. Van Schie, A. Koks, W. Van Steenis

De Levende Natuur (2021) 122: 94-95.

Trilveenvegetatie herstellen met oppervlaktewaterbevloeiing
C.J.S. Aggenbach, G. Cirkel, C. Cusell, G. Van Dijk, A. Kooijman

De Levende natuur (2021) 122: 96-101.

Trilveenherstel door terugkeer van inundatie met basenrijk oppervlaktewater
A. Koks, G. Van Dijk, C. Cusell, S. Kanters, A. Kooijman, A. Smolders, W. Molenaar, H. Hut

De Levende Natuur (2021) 122: 102-106.

Risico’s en kansen bij behoud en herstel van basenrijke trilvenen
A. Kooijman, C. Cusell, C.J.S. Aggenbach, G. Van Dijk

De Levende Natuur (2021) 122: 80-83.

Chemische condities in trilveen en effecten van stikstofdepositie
G. Van Dijk, J. Van Diggelen, C. Cusell, J. Van Belle, A. Kooijman, T. Van den broek, R. Bobbink, I. Mettrop, L. Lamers, A. Smolders

De Levende Natuur (2021) 122: 84-87.

Pagina's