Welkom bij Onderzoekcentrum B-WARE

Onderzoekcentrum B-WARE is een spin-off bedrijf van de afdeling Aquatische Ecologie & Milieubiologie, welke deel uitmaakt van het onderzoekinstituut IWWR (Institute for Water and Wetland Research) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij verrichten toegepast en wetenschappelijk onderzoek naar de chemische en ecologische processen die bepalend zijn voor de natuurkwaliteit, het waterbeheer en het functioneren van ecosystemen.

Nieuwste publicaties

  • Salinization lowers nutrient availability in...
  • Nieuwe natte natuur zonder graafwerk in het dal...
  • Kansen voor krabbenscheer in voedselrijke sloten...