Hilde Tomassen

Dr. H.B.M. Tomassen
Senior onderzoeker

Hilde studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na haar doctoraalexamen biologie in 1995 verrichtte zij, binnen de Afdeling Ecologie, toegepast wetenschappelijk onderzoek naar verschillende projecten voor de landelijke overheid en provinciale landschappen. Zij promoveerde in 2004 op een proefschrift over herstel en beheer van hoogvenen in Nederland. Bij B-WARE werkt ze aan projecten o.a. gericht op onderzoek naar hoogveenherstel en natuurontwikkeling op landbouwgronden. Daarnaast is zij als cursuscoördinator verantwoordelijk voor de ontwikkeling en organisatie van de door B-WARE georganiseeerde cursussen op het gebied van natuur- en waterbeheer. 

Telefoonnummer: 
024 - 21 22 207

Bijgedragen aan de volgende publicaties

2023

2022

Review and revision of empirical critical loads of nitrogen for Europe
R. Bobbink, C. Loran, H. Tomassen

2017

2016

2015

Effects and empirical critical loads of nitrogen for Europe
R. Bobbink, H.B.M. Tomassen, M.J. Weijters, L.J.L. Van den Berg, J. Strengbom, S. Braun, A. Nordin, K. Schütz, J.-P. Hettelingh

In: W. de Vries, J-P. Hettelingh & M. Posch (eds) Critical Loads and Dynamic Risk Assessments: Nitrogen, Acidity and Metals in Terrestrial and Aquatic Ecosystems. Springer, Dordrecht, Netherlands (2015): 85-127.

2014

2013

Pagina's