Hilde Tomassen

Dr. H.B.M. Tomassen
Senior onderzoeker

Studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na haar doctoraalexamen biologie in 1995 verrichtte zij, binnen de Afdeling Ecologie, toegepast wetenschappelijk onderzoek naar verschillende projecten voor de landelijke overheid en provinciale landschappen. Zij promoveerde in 2004 op een proefschrift over herstel en beheer van hoogvenen in Nederland. Binnen B-WARE is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van op herstelbeheer gericht onderzoek aan hoogvenen. Daarnaast is zij als cursuscoördinator verantwoordelijk voor de ontwikkeling en organisatie van de cursussen 'Ecologisch Herstelbeheer'.

Telefoonnummer: 
024 - 21 22 206

Bijgedragen aan de volgende publicaties

2017

2016

2015

Effects and empirical critical loads of nitrogen for Europe
R. Bobbink, H.B.M. Tomassen, M.J. Weijters, L.J.L. Van den Berg, J. Strengbom, S. Braun, A. Nordin, K. Schütz, J.-P. Hettelingh

In: W. de Vries, J-P. Hettelingh & M. Posch (eds) Critical Loads and Dynamic Risk Assessments: Nitrogen, Acidity and Metals in Terrestrial and Aquatic Ecosystems. Springer, Dordrecht, Netherlands (2015): 85-127.

2014

2013

2012

Pagina's