Piet-Jan Westendorp

drs. P.J. Westendorp
Algemeen directeur

Piet-Jan studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2005 studeerde hij af bij de vakgroep Aquatische ecologie en Milieubiologie. Na zijn studie heeft hij bijna 10 jaar bij een advies- en ingenieursbureau gewerkt. Daar vervulde hij de functie van projectleider en projectspecialist op het gebied van ecologie (water- en natuurbeheer). Piet-Jan voerde verschillende type projecten uit, waaronder inrichtingsprojecten, onderzoeksprojecten en beheer- en monitoringsplannen. Hij voerde de projectleiding over verschillende grotere integrale onderzoeksprojecten zoals Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel en OBN verbrakking. Tevens is hij sinds 2008 betrokken bij de ecologische ontwikkeling van de voormalige stortplaats de Volgermeerpolder, ten noorden van Amsterdam. Vanaf 2011 was hij oprichter en teamleider van de groep Natuurinrichting en beheer. Vanuit zijn brede projectervaring weet Piet-Jan wetenschappelijk onderzoek en beheerpraktijk goed met elkaar te verbinden.

Sinds 1 september 2015 is Piet-Jan algemeen directeur van Onderzoekcentrum B-WARE.

 

 

Telefoonnummer: 
024 - 21 22 201

Bijgedragen aan de volgende publicaties

2023

2022

2020

2019

Salinization lowers nutrient availability in formerly brackish freshwater wetlands; unexpected results from a long-term field experiment
G. Van Dijk, L.P.M. Lamers, R. Loeb, P.J. Westendorp, R. Kuiperij, H.H. Van kleef, M. Klinge, A.J.P. Smolders

2017

Verbrakking in het laagveenlandschap - fase III
G. Van Dijk, R. Van 't Veer, H. Van kleef, F. Smolders, P. Westendorp, C. Cusell

OBN rapportnr. 2017/OBN219-LZ (2017)

Klik hier voor PDF.