Ecologisch Herstelbeheer: laagvenen, rivier- en beekdalen

Datum aanvang cursus: 
woensdag, 9 april, 2014 - 09:30 tot donderdag, 17 april, 2014 - 17:00

Sinds eind jaren 80 van de vorige eeuw worden vele maatregelen uitgevoerd om ecosystemen, die ernstig aangetast zijn door verzuring, vermesting en verdroging, te behouden en te herstellen. Voor een succesvol en duurzaam herstelbeheer is een goede kennis van de sturende factoren en processen een vereiste. Binnen het kennisnetwerk ‘Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit’ (OBN, voorheen EGM) van het ministerie van LNV is sinds 1988 veel kennis ontwikkeld over natuurherstel en -beheer. Om kennisuitwisseling tussen onderzoek en beheer te stimuleren organiseert Onderzoekcentrum B-WARE, in samenwerking met de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, een cursus waarbij wordt ingegaan op de sturende factoren en processen bij het herstelbeheer.

In deze cursus komt het herstelbeheer van laagvenen, rivier- en beekdalen (broekbossen & natte schraallanden) aan de orde. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan natuurbeheer in het veenweidegebied. In de cursus wordt uitgebreid ingegaan op zowel de theoretische achtergronden als op praktijkgerichte onderwerpen zoals het bepalen van de kansrijkdom voor herstel, het evalueren van de effecten van herstelmaatregelen, alsmede monitoring van uitgevoerde maatregelen. Door de intensieve samenwerking met docenten van verschillende universiteiten is in de cursus de meest recente kennis over natuurbeheer en -herstel opgenomen.

Cursusinformatie

Inschrijfformulier:

Ecologisch Herstelbeheer: laagvenen, rivier- en beekdalen

U kunt zich met dit formulier opgeven voor de cursus 'Ecologisch Herstelbeheer: laagvenen, rivier- en beekdalen’. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding. Circa vier weken voor aanvang van de cursus ontvangt u nadere informatie.

Contactgegevens
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.