Stikstofdepositie en natuur: effecten en herstelmaatregelen

Datum aanvang cursus: 
woensdag, 4 oktober, 2023 - 09:30

De sterk toegenomen atmosferische stikstofdepositie sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw heeft geleid tot een sterke aantasting (o.a. verzuring en eutrofiëring) van natuurterreinen in Nederland. Brongerichte maatregelen hebben vanaf 1993 tot 2003 geresulteerd in een flinke reductie van de stikstofemissies en –depositie (voornamelijk van gereduceerd N), maar de kritische depositiewaarde (KDW) voor stikstof wordt voor vele natuurtypen vaak nog fors overschreden. Door het uitvoeren van herstelmaatregelen wordt getracht deze negatieve effecten van atmosferisch stikstof te verlichten.

Om kennisuitwisseling tussen onderzoek, beleid en beheer te stimuleren organiseert Onderzoekcentrum B-WARE een cursus over de effecten van stikstofdepositie op natuur en welke mitigerende maatregelen genomen kunnen worden om deze effecten te beperken. Deze kennis is van belang voor de praktische uitvoering van de Aanpak stikstof ter bescherming van de biodiversiteit in Natura 2000-gebieden.

Cursusinformatie

Inschrijfformulier:

Stikstofdepositie en natuur: effecten en herstelmaatregelen

U kunt zich met dit formulier opgeven voor de cursus 'Stikstofdepositie en natuur: effecten en herstelmaatregelen’. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding. Circa drie weken voor aanvang van de cursus ontvangt u nadere informatie.

Contactgegevens
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.