Waterkwaliteitsproblemen: de sturende rol van de waterbodem

Datum aanvang cursus: 
donderdag, 8 december, 2022 - 09:30 tot woensdag, 14 december, 2022 - 17:00

De belangstelling voor deze cursus is boven verwachting. Het is helaas niet meer mogelijk om voor de cursus in te schrijven. U kunt zich eventueel nog wel aanmelden voor de wachtlijst door een mail te sturen naar cursus@b-ware.eu. 

Ondanks de vele inspanningen op het gebied van waterbeheer zijn er in Nederland nog veel wateren met een slechte waterkwaliteit. De oorzaak hiervoor wordt vaak gezocht in een te hoge externe belasting met nutriënten, waarbij een belangrijke interne bron, de waterbodem, over het hoofd wordt gezien. Aan de hand van kennis over de chemische kwaliteit van de waterbodem kan bepaald worden in hoeverre deze bijdraagt aan de waterkwaliteitsproblemen en welke maatregelen genomen moeten worden om de kwaliteit te verbeteren.

Om kennisuitwisseling tussen onderzoek, beleid en beheer te stimuleren organiseert Onderzoekcentrum B-WARE een cursus over de sturende rol van de waterbodem bij waterkwaliteitsproblemen (o.a. algenbloei en overlast van waterplanten). Kennis van de kwaliteit en functioneren van de waterbodem is ook van belang voor het behalen van de doelen binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Cursusinformatie